Clara gives you a tour of the School
A greeting for new students from the Dean, Per Cramér

Programme director Rebecka Arman gives her best advice on how to prepare for the studies and the autumn semester starting August 28.

Summer greeting
from Rebecka Arman
Sustainability day – Challenges
September 13
Sustainability Day: Challenges 13 september 2023

På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga organisationer och tillsammans med våra internationella samarbetspartners. I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får allt större plats i vår forskning och utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges
Din första hållbarhetsdag på programmet är en dag med fokus på globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan forskare från olika discipliner där den centrala frågan är; Vad kommer att krävas för att gå från ord till handling och åstadkomma den hållbara omställning som krävs för att nå de högt ställda globala hållbarhetsmål som världens länder enades om redan 2015? Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresursfrågor och frågor om jämlikhet/jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt? Under dagen kommer du att få lyssna på ett antal spännande föreläsare som ger dig inblick i och förståelse för dessa problem och utmaningar och varför de är relevanta för dig i din kommande yrkesroll.

Upplägg
Sustainability Day: Challenges är upplagd som en konferens där du skräddarsyr din eftermiddag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global
ojämlikhet, antibiotikaresistens och smutsig läkemedelsproduktion, AI och anti-korruption är exempel på teman på dagen. Du medverkar på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt mellan fem olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av tre heldagar för alla programstudenter. Nästkommande dagar äger rum under ditt andra och tredje studieår och kommer att fokusera på Responsibility respektive Solutions.

Praktisk information
Sustainablility Day: Challenges arrangeras den 13 september och ingår i alla program. Anmälan till de olika passen öppnar ett par dagar innan och du kommer att få mer information via skolans lärplattform Canvas i början av september. Du kommer då att få en inbjudan till Canvas-aktiviteten på din studentmail, denna behöver du acceptera.
Sustainability Day: Challenges 13 september 2023

På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga organisationer och tillsammans med våra internationella samarbetspartners. I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får allt större plats i vår forskning och utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges
Din första hållbarhetsdag på programmet är en dag med fokus på globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan forskare från olika discipliner där den centrala frågan är; Vad kommer att krävas för att gå från ord till handling och åstadkomma den hållbara omställning som krävs för att nå de högt ställda globala hållbarhetsmål som världens länder enades om redan 2015? Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresursfrågor och frågor om jämlikhet/jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt? Under dagen kommer du att få lyssna på ett antal spännande föreläsare som ger dig inblick i och förståelse för dessa problem och utmaningar och varför de är relevanta för dig i din kommande yrkesroll.

Upplägg
Sustainability Day: Challenges är upplagd som en konferens där du skräddarsyr din eftermiddag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global
ojämlikhet, antibiotikaresistens och smutsig läkemedelsproduktion, AI och anti-korruption är exempel på teman på dagen. Du medverkar på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt mellan fem olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av tre heldagar för alla programstudenter. Nästkommande dagar äger rum under ditt andra och tredje studieår och kommer att fokusera på Responsibility respektive Solutions.

Praktisk information
Sustainablility Day: Challenges arrangeras den 13 september och ingår i alla program. Anmälan till de olika passen öppnar ett par dagar innan och du kommer att få mer information via skolans lärplattform Canvas i början av september. Du kommer då att få en inbjudan till Canvas-aktiviteten på din studentmail, denna behöver du acceptera.

At the School of Business, Economics and Law we twist and turn the challenges of the future and discuss solutions to the global sustainability goals in research, education and together with our partner companies, public organizations and international partners. Today, perhaps more than ever before, knowledge and understanding of social, ecological and economic sustainability issues are required, both in private and public sector. These questions about the future are taking a larger place in our research and in our education. Therefore, we find it central that by the time you graduate, we want you to have sufficient knowledge and tools to be able to handle issues on ethics, social responsibility and the environment in your professional life.

Sustainability Day: Challenges
Your first Sustainability Day in the program is a day focusing on global challenges for sustainable societal development. The day begins with a lecture and conversation between researchers from different disciplines where the central question is; What will it take to move from words to action and create the sustainable transition required to reach the global sustainability goals that the world's countries agreed on back in 2015? Is it possible to tackle poverty, climate change, natural resource issues, issues of equality and economic development all at the same time? During the day, you will get to listen to several lecturers who will give you an insight and understanding of these challenges and why they are relevant to you in your future professional role.

Customize your day!
Sustainability Day: Challenges is organized as a conference where you participate in a joint session before lunch and then choose freely between different sessions in the afternoon. Global inequality, antibiotic resistance and dirty pharmaceutical production, AI and anti-corruption are examples of themes of the day.

Challenges – first day of three
Sustainability Day: Challenges is the first of three days for all programme students. The following days take place during your second and third year of study and will focus on Responsibility and Solutions respectively.

Practical information
Sustainablility Day: Challenges is arranged on September 13 and is included in all programs. Registration for the various tracks in the afternoon opens a couple of days before and you will receive more information through the school’s platform Canvas at the beginning of September. You will then receive an invitation to a Canvas activity on your student email, which you need to accept.

 

 

Career Service is aimed at all students at the School. Through activities such as company presentations, skills training, CV review and career coaching, Career Service helps you to be prepared for professional life. Personal and professional development workshops are also integrated into several of our degree programs.

Career Service

The Student Portal provides important and valuable information about your studies. It also includes a checklist for new students.

The Student Portal

The important next step to finally become a student is to register for the first course, during the registration period before start of the programme.

The registration period will take place from 14 - 23 AugustNote that you will lose your seat in the programme if you do not sign up for your courses during the registration period

-National (Swedish residents) students 14-16 August ONLY

-International students 14-23 August

Administration staff will be present at the School on 16 August and 21 August (international students) for assistance with your registration. 

Follow this link to find information on how to get a student account and register through Ladok - the study documentation system.

Introduction day

August 23, 10:00–16:00 in Volvosalen, Vasagatan 1.

Registration

Information regarding your start at the School

With its main subjects – economics and law – the School has a unique range. The School is a faculty within the University of Gothenburg and consists of four departments:

  • Business administration

  • Economics

  • Economy and Society

  • Law

The autumn semester of 2023 officially starts on 28 August, but depending on what you're studying, there are a few different things that apply to the start of your studies. Read more about what applies to your programme.

Your studies

21 JULY

Last day to

reply to your offer

Need to get in touch with your Student Counselor?

Bachelor's Programme in Business and Economics
Gabriella Jaxdal
study.be@lhandels.gu.se

Summer greeting from Rebecka Arman

How would you recommend your students to prepare themselves before starting the Bachelor's Programme in Business and Economics?  
-I would say, the best way to prepare for the program start at the Bachelor of Business and Economics is to make sure to read the information that is sent to you and prepare so that you can be in Gothenburg and take part in the welcoming days. During the first days and weeks of the program you will receive lots of very important and useful information, both in writing and when we meet. There are certain things you need to do in order to make sure that you are registered and can take your seat in the program. It is also a very good time to start to get to know and find new friends among your classmates! Prepare yourself to meet others who are interested in, and many who already have experience, of living and working internationally.

To someone who is a bit nervous, what would you say?
-It is common if not expected to be nervous when starting a new training like this one. Remember that you are not alone. It is an education filled with others in the same situation as you: who have also received good grades and are probably highly motivated, and at the same time might be nervous. To me, being nervous means that you understand that a bachelor’s programme such as this one is a very important step that will impact your future. This attitude and understanding will help you and make it easier for you to also achieve your goals, hopes and the expectations that you have on yourself. You will also be offered plenty of support, so please use it as needed.


How do you prepare yourself for the new semester and the start of this programme? 
-I am looking forward to meeting the new class, starting the program this fall. Before then I am taking a nice vacation to get some good rest and change of scenery. I know that this helps me be focused, enjoy and perform in my work during the fall.

What are you reading this summer?
-Personally I am taking a certification course during the summer that is aimed to enhance my “cultural intelligence”. I will make use of this and also help to teach it in our class, so that we can make the very best use out of our varied backgrounds and previous experiences, sharing them and learning from each other. I will also be reading a book by my colleague Nanna Gillberg about equality in organizations, and a fiction book by Anne Tyler just for my own enjoyment.

Any advice to our students when they arrive at the School in August? 
-My advice when you come here in August is to talk to your fellow students as much as possible, get to know them, including those who might seem different from you in some ways. Then you will find others that you can give and get support from, others who really understand what it is like to be a student in the program. Make use of what is offered by the school, such as our SMART: Professional Skills Development-program, the many student union activities, our Career Service department’s activities and our student councillor who is always there for you. And of course, most importantly: start your studies and follow along with the course activities straight away, so you are able to stay on track! The courses naturally involve many hours of studying, that is expected to be at the rate of full time work.

Clara gives you a tour of the School
A greeting for new students by the Dean, Per Cramér

Programme director Rebecka Arman gives her best advice on how to prepare for the studies and the autumn semester starting August 28.

Summer greeting
from Rebecka Arman

Bachelor's Programme in Business and Economics
Gabriella Jaxdal
study.be@lhandels.gu.se

Need to get in touch with your Student Counselor?

Sustainability day – Challenges
September 13

At the School of Business, Economics and Law we twist and turn the challenges of the future and discuss solutions to the global sustainability goals in research, education and together with our partner companies, public organizations and international partners. Today, perhaps more than ever before, knowledge and understanding of social, ecological and economic sustainability issues are required, both in private and public sector. These questions about the future are taking a larger place in our research and in our education. Therefore, we find it central that by the time you graduate, we want you to have sufficient knowledge and tools to be able to handle issues on ethics, social responsibility and the environment in your professional life.

Sustainability Day: Challenges
Your first Sustainability Day in the program is a day focusing on global challenges for sustainable societal development. The day begins with a lecture and conversation between researchers from different disciplines where the central question is; What will it take to move from words to action and create the sustainable transition required to reach the global sustainability goals that the world's countries agreed on back in 2015? Is it possible to tackle poverty, climate change, natural resource issues, issues of equality and economic development all at the same time? During the day, you will get to listen to several lecturers who will give you an insight and understanding of these challenges and why they are relevant to you in your future professional role.

Customize your day!
Sustainability Day: Challenges is organized as a conference where you participate in a joint session before lunch and then choose freely between different sessions in the afternoon. Global inequality, antibiotic resistance and dirty pharmaceutical production, AI and anti-corruption are examples of themes of the day.

Challenges – first day of three
Sustainability Day: Challenges is the first of three days for all programme students. The following days take place during your second and third year of study and will focus on Responsibility and Solutions respectively.

Practical information
Sustainablility Day: Challenges is arranged on September 13 and is included in all programs. Registration for the various tracks in the afternoon opens a couple of days before and you will receive more information through the school’s platform Canvas at the beginning of September. You will then receive an invitation to a Canvas activity on your student email, which you need to accept.

 

 

Career Service is aimed at all students at the School. Through activities such as company presentations, skills training, CV review and career coaching, Career Service helps you to be prepared for professional life. Personal and professional development workshops are also integrated into several of our degree programs.

Career Service

The Student Portal provides important and valuable information about your studies. It also includes a checklist for new students.

21 JULY

Last day to

reply to your offer

The Student Portal

August 23, 10:00–16:00 in Volvosalen, Vasagatan 1.

The important next step to finally become a student is to register for the first course, during the registration period before start of the programme.

The registration period will take place from 14 - 23 AugustNote that you will lose your seat in the programme if you do not sign up for your courses during the registration period

-National (Swedish residents) students 14-16 August ONLY

-International students 14-23 August

Administration staff will be present at the School on 16 August and 21 August (international students) for assistance with your registration. 

Follow this link to find information on how to get a student account and register through Ladok - the study documentation system.

Introduction day

Registration

Information regarding your start at the School

With its main subjects – economics and law – the School has a unique range. The School is a faculty within the University of Gothenburg and consists of four departments:

  • Business administration

  • Economics

  • Economy and Society

  • Law

The autumn semester of 2023 officially starts on 28 August, but depending on what you're studying, there are a few different things that apply to the start of your studies. Read more about what applies to your programme.

Your studies

How would you recommend your students to prepare themselves before starting the Bachelor's Programme in Business and Economics?  
-I would say, the best way to prepare for the program start at the Bachelor of Business and Economics is to make sure to read the information that is sent to you and prepare so that you can be in Gothenburg and take part in the welcoming days. During the first days and weeks of the program you will receive lots of very important and useful information, both in writing and when we meet. There are certain things you need to do in order to make sure that you are registered and can take your seat in the program. It is also a very good time to start to get to know and find new friends among your classmates! Prepare yourself to meet others who are interested in, and many who already have experience, of living and working internationally.

To someone who is a bit nervous, what would you say?
-It is common if not expected to be nervous when starting a new training like this one. Remember that you are not alone. It is an education filled with others in the same situation as you: who have also received good grades and are probably highly motivated, and at the same time might be nervous. To me, being nervous means that you understand that a bachelor’s programme such as this one is a very important step that will impact your future. This attitude and understanding will help you and make it easier for you to also achieve your goals, hopes and the expectations that you have on yourself. You will also be offered plenty of support, so please use it as needed.


How do you prepare yourself for the new semester and the start of this programme? 
-I am looking forward to meeting the new class, starting the program this fall. Before then I am taking a nice vacation to get some good rest and change of scenery. I know that this helps me be focused, enjoy and perform in my work during the fall.

What are you reading this summer?
-Personally I am taking a certification course during the summer that is aimed to enhance my “cultural intelligence”. I will make use of this and also help to teach it in our class, so that we can make the very best use out of our varied backgrounds and previous experiences, sharing them and learning from each other. I will also be reading a book by my colleague Nanna Gillberg about equality in organizations, and a fiction book by Anne Tyler just for my own enjoyment.

Any advice to our students when they arrive at the School in August? 
-My advice when you come here in August is to talk to your fellow students as much as possible, get to know them, including those who might seem different from you in some ways. Then you will find others that you can give and get support from, others who really understand what it is like to be a student in the program. Make use of what is offered by the school, such as our SMART: Professional Skills Development-program, the many student union activities, our Career Service department’s activities and our student councillor who is always there for you. And of course, most importantly: start your studies and follow along with the course activities straight away, so you are able to stay on track! The courses naturally involve many hours of studying, that is expected to be at the rate of full time work.

Summer greeting from Rebecka Arman